Frågor och svar

Vilken effekt ska jag ha på värmepumpen?

Det är väldigt viktigt att din värmepump har rätt effekt och ta här hjälp av installatören. Hur stort ditt behov av effekt är beror på var i landet du bor samt hur ditt hushåll ser ut. Det effektbehovet huset har är det antal kilowatt som måste tillföras för att du exempelvis ska få +20 grader inomhus, vid lägsta utomhustemperatur.

Vad är värmefaktor och måste jag kolla den?

Värmefaktor är det bra att ha i åtanke när du jämför olika värmepumpar men det är inte det enda värde du ska ha koll på. Värmefaktorn är det som visar på värmepumpens verkningsgrad och är helt enkelt ett mått på hur effektiv den är. Saken är den att värdet kan variera ganska kraftigt beroende på vad värmepumpen används till. Om huset enbart värms av pumpen, på vintern, så visar den ett värde och om den används till att värma vatten och hus under sommartid visar den ett annat. Det är därför viktigt att du undersöker de olika värmepumparnas värmefaktor på årsbasis.

Hur styr jag min värmepump?

Det finns två olika sätt att styra en värmepump på, antingen slår den på och av, eller så är den varvstyrd. Har du en värmepump med en på/av-reglering så betyder det att den antingen går för full effekt hela tiden eller så är den helt enkelt avstängd, det finns med andra ord inga mellanlägen. Med en varvtalsstyrd värmepump anpassas effekten succesivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten växlar. När behovet minskar så sjunker varvtalet och därmed också effekten. Dessa värmepumpar är oftast effektiverare. Tillverkare använder ofta den engelska beteckningen när de beskriver sina produkter, on/off indikerar då på att det är en av/på-värmepump och värmepumpen med varvtalsstyrning tituleras ”inverter”.

Hur mycket låter värmepumpar och var bör den sitta?

Ljudet kommer från den del som sitter utanför, på husväggen. Det är en fläkt som ger upphov till bullret man många gånger kan höra och som kan upplevas som störande för omgivningen. Det är dock stora skillnader mellan hur mycket olika värmepumpar låter. Undvik att placera den nära ett sovrum eller vänd åt någon granne för att slippa eventuella störningar.

Ett bra tips är att gå och titta på olika värmepumpar som redan är installerade hos olika människor och lyssna själv efter om du tycker att det är ett för bullrigt ljud för dig eller inte. Det blir på så sätt också lättare för dig att kunna välja från en tillverkare som du vet har lägre bullrighetsnivå. År 2015 kommer det att vara krav på maximal bullernivå 70 dB utomhus för värmepumpar mellan 6 och 12 kW. Pumpens bullernivå kommer att visas på energimärkningen. Prata gärna med grannar och kommunen om vilka bullernivåer som gäller för att försäkra dig om att du kommer få ha kvar den på huset.

Vad är köldmedier?

Köldmedier, eller flourerade F-gaser, är den aktiva vätska som transporterar värme från en kallare plats genom förångning.

Vad behöver jag tänka på innan?

Förutom det vi redan har tagit upp här så tycker vi att det är viktigt att du förbereder dig och ditt liv. Det är väldigt bra om du kan minska behovet av värme och varmvatten så att du kan välja en värmepump med lägre effekt, den är ofta billigare. Om temperaturen i elementen eller golvvärmen kan sänkas blir värmepumpen effektivare. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på sådana åtgärder som du kan göra för att minska behovet av uppvärmning. kolla gärna även in denna guide till luft/vattenvärmepumpar: http://byggmentor.se/energi/luftvatten-varmepump-fakta-och-besparing/

För att minska ditt behov av varmvatten är det bra att ni ser över era vanor i hushållet, med exempelvis effektivare duschmunstycken. Man brukar uppskatta att värmepumpen ska sörja för 90 % av hushållets årliga behov av värme och varmvatten. När installatören säger att värmepumpen klarar 60-70 procent av det maximala effektbehovet så betyder det i sin tur att 90 % av försörjningen kommer att täckas.