Luftvatten eller berg/jordvärme?

Vad är bäst, luftvatten eller berg/jordvärme? Det är en fråga som många ställer sig. Eftersom det är billigare att skaffa luftvattenvärme än berg/jordvärme så kan man fråga sig varför någon över huvud taget bryr sig om att skaffa dyr berg/jordvärme. Men det finns ett skäl till det. I många fall så är berg/jordvärme helt enkelt överlägset luftvattenvärme, trots att det är dyrare. I andra fall är luftvattenvärme att föredra. Vi ska här försöka visa på de olika för- och nackdelar som finns, för att underlätta att göra ett bra och medvetet val. Kanske är det inte luftvattenvärme du ska skaffa eller bergvärme? Eller till och med sjövärme?

Fördelar med luftvattenvärme jämfört med jord/bergvärme

Den största fördelen med luftvattenvärme jämfört med berg/jordvärme är, givetvis, att det är billigare, ofta flera tiotusentals kronor billigare. För en del är detta en helt avgörande fördel; alla har kanske inte råd att skaffa sig bergvärme, och då är luftvattenvärme ett attraktivt alternativ – inte riktigt lika bra, men ändå inte dåligt, och det sänker kostnaderna för uppvärmning rejält, i normalfallet med runt 50 %.

Luftvattenvärme har också den fördelen att det inte krävs några radikala ingrepp på tomten. Jordvärme kräver ju i princip att man plöjer upp hela tomten, vilket ju inte är så trevligt. För den som inte kan skaffa bergvärme (dåliga förutsättningar) och inte vill förstöra sin tomt för att skaffa jordvärme så är luftvattenvärme ett utmärkt alternativ.

Det krävs rätt förhållanden för att kunna skaffa sig bergvärme eller jordvärme. Om det exempelvis är långt ner till berggrunden så kommer det att bli svårt – och dyrt – att borra, så pass dyrt att det inte motiverar de större besparingar man gör med bergvärme jämfört med luftvattenvärme. Jordvärme kräver ju utrymme, och är jordmånen dålig krävs det mycket utrymme. Inte alla har så pass stor tomt att de kan gräva ner en tillräckligt lång kollektorslang. Går det då heller inte att skaffa bergvärme så fungerar det ändå med luftvattenvärme.

Nackdelar med luftvattenvärme jämfört med jord/bergvärme

Den stora nackdelen med luftvattenvärme jämfört med berg/jordvärme är att det inte är lika effektivt, speciellt när det blir riktigt kallt. Det gör att den behöver växla över till traditionell uppvärmning oftare så de besparingar man gör är inte lika stora. Med luftvattenvärme kan man räkna med att ens uppvärmningskostnader sänks med runt 50 %. Berg/jordvärme å sin sida kan innebära besparingar på 70 % eller mer, en inte helt obetydlig skillnad. I princip så är berg/jordvärme alltid mer effektivt, om man har möjlighet att skaffa det.

Luftvattenvärme har också den nackdelen att det kan bullra en del. Den fläkt som sitter på pumpens utomhusdel är inte ljudlös. Berg/jordvärme har inte det problemet. Hur pass bullrigt luftvattenvärme är varierar från pump till pump, mellan 50 och 70 decibel är vanligt. Hur pass stor nackdel detta är är väldigt individuellt; en del störs inte alls av det, medan andra tycker det är riktigt jobbigt. I normalfallet är det inget större problem, utan man stör sig kanske på bullret då och då vid enstaka tillfällen.