Luftvattenvärmepump i Stockholm Göteborg, Skåne eller Norrland

Var du bor i Sverige spelar stor roll i valet av värmepump, och vilken värmepumpsteknik du bör välja.

Luft/vatten-värmepump i Stockholm

Vi börjar i Sveriges mest folkrika stad Stockholm, där en luft/vatten-värmepump i de allra flesta fall är en mycket klok investering. Klimatet här är relativt gynnsamt för den med luft/vatten-värmepump eftersom riktigt kalla temperaturer ner mot -15 eller -20 grader förekommer mycket sällan. Det innebär att värmepumpen kan verka under i princip hela året och du får en möjlig besparing på ungefär 50-65% gentemot om du inte hade haft en luft/vatten-värmepump.

Detsamma gäller övriga regioner i denna del av Sverige, med städer som Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Karlstad, Norrköping, Linköping, med många flera.

Luft/vatten-värmepump i Göteborg

På västkusten, i Göteborg med omnejd är situationen liknande den i Stockholm, klimatet fungerar väl för installationer av luft/vatten-värmepumpar. Då bergig mark är vanlig i denna del av Sverige kan bergvärme ibland vara knepigt att få till (även om berg några meter under tomtytan kan vara en fördel för bergvärme), vilket gör att luft/vatten ofta är ett mycket bra val i Göteborg och de andra landskapen på västkusten.

Teckning av Sverige och hus

Luft/vatten-värmepump i Skåne och södra Sverige

I Malmö, Lund, Helsingborg och de andra delarna av Skåne, samt övriga södra delar av Sverige, är en luft/vatten-värmepump ett mycket bra alternativ. Här är klimatet gynnsamt vilket gör att du ofta kan få nästan lika bra effekt från luft/vatten som jämfört med bergvärme. Här är en besparing med luft/vattenvärmepump på upp till 75% möjlig!

Luft/vatten-värmepump i Norrland

I de norra delarna av Sverige är klimatet avsevärt kallare på vintern vilket gör att en luft/vattenpump riskerar att få skjuta till el under många dagar under vintern. Så bor du i Västerbotten, Norrlands inland eller liknande regioner är antagligen en bergvärmepump ett smartare alternativ än luft/vatten-värmepumpen, även om det är fullt möjligt att få till en lyckad luft/vatten-installation om du hittar en vettig installatör. Ett tips kan vara att förutsättningslöst be värmepumpsfirmor komma med förslag på vilken lösning de tror är bäst för ert hus och sedan jämföra alternativ.