Snabbguide: Så funkar en luftvattenvärmepump

Här är grundkursen i hur en luft/vatten-värmepump fungerar – optimal startplats för att du ska kunna ta steget fullt ut och börja värma ditt hus till en lägre kostnad och med en miljövänligare energiform!

Hur funkar luft/vatten-värmepump?

I luften utomhus finns alltid värme lagrad. Ibland mycket (under varma dagar), ibland mindre (under vintern), men en viss mängd värme finns alltid där. Luft/vatten-värmepumpen kan sägas fungera som ett omvänt kylskåp då värmepumpen använder utomhusluften och omvandlar den till värme som ger ditt hus värme och varmvatten.

Vi börjar med förångaren. Luften från utanför huset förs in i förångaren som sedan skickar den vidare till det köldmedium som din luft/vattenvärmepump använder sig av.

Termometer och snö

Köldmedium är ett ämne med den speciella förmågan att förvandlas till gasform vid väldigt låga temperaturer, det kokar exempelvis oftast redan vid minus 15 grader!

Den värme som som finns i luften i förångaren utsätts nu för trycksänkning vilket leder till att köldmediet når sin kokpunkt och till slut blir till gas. 

Från förångare till kompressor

Nu är alltså vårt köldmedium i gasform och värmepumpen skickar det till nästa steg i luft/vatten-kedjan – kompressorn.

Med hjälp av elen som driver värmepumpen ser kompressorn till att höja trycket rejält vilket höjer temperaturen på köldmediet igen.

Den uppvärmda gasen blir nu återigen till vätska i nästa steg i luftvatten-värmepumpen – kondensorn. Här sker en stor del av magin, eftersom processen nu skapat mer värme än den energi som krävdes för att driva kompressorns arbete. Detta är själva essensen av fördelen med en luft/vattenvärmepump, du får mer än vad du förbrukar!

Den varma vätskan distribueras nu i ditt hus via radiatorer som värmer upp ditt hus. Köldmediet går nu baklänges i processen och börjar sedan om cykeln.

Detta var alltså en guide till hur luft/vattenvärmepump funkar. Nästa steg är att titta på vad en luft/vattenvärmepump kostar och vad du kan spara.