Allt om luft-vatten-värmepump – konsumentråd

Luftvärmepumpar är ett system som hämtar energi till fastigheten ur luften. Det är en miljövänlig, närmast oändlig, energikälla som används för att värma upp ditt hus på olika sätt och samtidigt vara skonsam för miljön. För att detta ska vara möjligt så krävs det att det tillförs el till processen för att göra uppvärmningen möjlig. Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar och de är Luft-luftvärmepump, Frånluftvärmepump och Luftvattenvärmepump och det är den senare av de tre som kommer att tas upp på denna sida.

luftvattenvärmepump-1

Lite saker att tänka på innan du väljer att testa på ett miljövänligt och effektivt uppvärmningssätt:

– Beroende på tidigare uppvärmningssystem kan värmepumpen öka eleffektuttaget vilket betyder att installatören av värmepumpen kan behöva kontrollera om husets elcentral behöver uppgraderas.
– När man byter från exempelvis en förbränningsanläggning till en värmepump behöver man kontrollera om distributions- och ventilationssystemet behöver uppgraderas för att klara av att leverera det nya systemets uppvärmning.
– Behöver du generella råd och fördjupning kan du besöka Värmepumpsguiden.se för matnyttig information.
– Man måste veta att det är viktigt att som kund lämna korrekta och tydliga uppgifter om fastighetens energiåtgång, inomhustemperatur med mera. Det är viktigt för att den pumpen som du väljer ska kunna klara av att sörja för det behov som du har och samtidigt få den rättvist dimensionerad med en rättvisande kalkyl.
– Kostanden varierar ofta, beroende på vad din fastighet kräver. Som konsument gör du därför bäst i att ta in flera olika offerter från olika företag för att möjliggöra att du kan jämföra priser. – – – Samtidigt kommer du att se vad som ingår i de olika offerterna för att se om det kan vara några eventuella kostnader som kan tillkomma.
– Tillstånd för installation behövs normalt inte men uppsök gärna ditt miljökontor för att redan ut eventuella frågetecken.
– Bullret som kommer från pumpen kan uppfattas som störande så prata därför med dina grannar om du bor i ett tätbebyggt område så att de kan uttrycka sin synpunkt. Finns det något ställe på din fastighet som stör minst så är givetvis den platsen den idealiska placeringen.
– Att montera en värmepump själv är ett lagbrott.
– Luftvattenvärmepump fungerar bara om du idag har el- eller oljepanna, den kan alltså inte ersätta direktverkande el.

Det har blivit väldigt populärt att värma sitt hus med en värmepump. Har man redan ett vattenburet värmesystem så kommer det inte att innebära speciellt mycket jobb för att byta. De nackdelar som vissa har är bullrighet och den lägre effekten under vintern.