Så fungerar luftvattenvärmepumpar

En Luftvattenvärmepump har i princip samma funktion som en Luft-luftvärmepump. Den hämtar alltså energi från utomhusluften. Genom processen i värmepumpen kan uppvärmd eller kyld luft tillföras till inomhusluften, skillnaden här är då att pumpen levererar den utvunna energin till ett vattenburet element eller ett golvvärmesystem. Denna värmepump levererar också varmvatten till fastighetens tappvatten.

Det går snabbt att installera en Luftvattenvärmepump då det oftast krävs mindre åtgärder i byggnaden. Normalt tar det upp till en arbetsdag innan pumpen är färdiginstallerad och klar att börja användas.

luftvattenvärmepump

Eftersom att vi bor i Sverige så påverkas också våra dagar av de olika årstiderna med ibland väldigt, låga temperaturer. Det har en effekt på värmepumparna, vilket gör att de blir mindre effektiva ju kallare det blir ute. När det är kallt och vinter ute bör man tänka på att utomhusdelen kan drabbas av frost. Det innebär i sin tur att man måste reversera processen och blåsa ut varmluft och därmed tina upp den. Händelseförloppet går snabbt så det kommer inte att i övrigt påverka inomhustemperaturen. När det är riktigt, riktigt kallt ute så gör man ändå bäst i att helt stänga av värmepumpen då det knappt finns någon energi att hämta ur luften. Man bör du istället komplettera med annan värmekälla.

Kortfattat kan man beskriva hela processen som följande; uteluften, och energin i den, sugs in, en kompressor komprimerar ett köldmedium och höjer därmed dess temperatur. Via en kondensor avges värme till vattnet som sedan leds ut till tappvatten och element. Det är idag krav på att dessa köldmedier är miljövänliga.

Mer läsning: Luft vatten värmepump – faktabank och prisguide för dig som ska skaffa luft-vattenvärmepump. Vad kostar det – artikel på denna hemsida med mer fokus på just kostnaden.